نوشته‌ها

پخش کود گوگرد گرانوله بنتونیت دار

/
کود گوگرد گرانوله بنتونیت دار| در کود گوگرد، بنتونیت ای که ا…

خرید مستقیم کود سولفات آمونیوم کیوی

/
کيوي نوعی گیاه پرتوقع بوده و بایستی حتما درون خاکي کشت بشود تا م…