نوشته‌ها

شوری خاک و آب

راه‌های غلبه بر شوری خاک و آب | کود کشاورزی

/
خاکی که مقدار نمک آن به حدّی است که برای گیاه مضر باشد، "خاک ش…