نوشته‌ها

مهمترین خواص کود سولفات آمونیوم برای محصولات کشاورزی

/
کود به ماده ای آلی یا معدنی و یا بیولوژیک گفته می شود که با دارا بودن خوا…